1.     Nasza firma:

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 10/47

00-669 Warszawa

 

NIP 7011001596

REGON 387360879

KRS 0000864684 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,

XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

2. Jak można się z nami skontaktować: 

 

Drogą pocztową:

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 10/47

00-669 Warszawa

 

Poprzez formularz kontaktowy:

dostępny na stronie internetowej http://www.hyundaipower-pl.com

 

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Ta strona internetowa jest własnością BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. i jest chroniona prawami własności intelektualnej. Witryna jako całość i każdy z elementów, które ją tworzą (takie jak teksty, oprogramowanie, animacje, fotografie, ilustracje, schematy, logotypy) są wyłączną własnością BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O., która jako jedyna jest uprawniona do korzystania z praw własności intelektualnej.

Korzystanie z całości lub części witryny, w szczególności poprzez pobieranie, powielanie, przesyłanie, przedstawianie lub rozpowszechnianie w celach innych niż do użytku osobistego i prywatnego w celach niekomercyjnych jest surowo zabronione. Naruszenie tych postanowień naraża Cię na kary przewidziane w Ustawie O prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej.

 

Tworzenie linków hipertekstowych do witryny może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O., która może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.

Wszystkie strony internetowe z linkiem hipertekstowym do witryny nie są kontrolowane przez BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O., w związku z czym firma BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności (w szczególności redakcyjnej) dotyczącej dostępu i zawartości tych stron internetowych.

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. może dowolnie modyfikować zawartość swojej witryny w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. prowadzi politykę dotyczącą danych osobowych w swojej Witrynie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych i jest ich jedynym odbiorcą. BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. zobowiązuje się do zachowania poufności Twoich danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, masz prawo do dostępu, poprawiania, zmiany i usunięcia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać ze swoich praw, wysyłając nam wiadomość e-mail za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub wysyłając do nas pismo na adres:

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O.

ul. Emilii Plater 10/47

00-669 Warszawa

 

5. GWARANCJE I OBOWIĄZKI

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne za pośrednictwem serwisu były dokładne i aktualne. Jednak BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. w żaden sposób nie gwarantuje, że te informacje są dokładne, kompletne i aktualne. BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O.nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących całości lub części witryny. BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za dostęp i zawartość stron, do których prowadzą linki.

W żadnym wypadku firma BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i konsekwencji, wynikające z konsultacji lub korzystania z witryny. W szczególności BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku przerw w dostępie do witryny, wystąpienia błędów, jakichkolwiek szkód wynikających z oszukańczych działań osób trzecich (takich jak wtargnięcie do witryny).

 

6. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze uwagi prawne zostały sporządzone zgodnie z prawem polskim.

Konsument może skorzystać albo z jurysdykcji właściwej miejscowo na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, albo z jurysdykcji miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy lub wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę.