Artykuł 1: Obszary zastosowania i zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują relacje pomiędzy spółką BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. o kapitale zakładowym 5.000 złotych, której siedziba znajduje się przy ul. Emilii Plater 10/47, 00-669 Warszawa, NIP 7011001596, REGON 387360879

a klientami pragnącymi złożyć zamówienie na stronie http://www.hyundaipower-pl.com Dotyczą one wszystkich zamówień składanych na stronie http://www.hyundaipower-pl.com BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do dostosowania lub modyfikacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. W przypadku modyfikacji, do każdego zamówienia będą miały zastosowanie ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. Klient w momencie składania zamówienia oświadcza, że ​​przeczytał i przestrzegał poniższych ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 2: Dostępność produktu

Nasze oferty produktów i ceny obowiązują tak długo, jak są widoczne na stronie, do wyczerpania zapasów.

Po otrzymaniu zamówienia sprawdzamy dostępność zamówionego produktu (ów). W przypadku niedostępności zobowiązujemy się w ciągu 30 dni od zatwierdzenia zamówienia albo dostarczyć Państwu zamówiony produkt, albo zaoferować podobny produkt w podobnej cenie, albo zapraszamy do wyboru innego wyprodukowanego na stronie .

Data weryfikacji zamówienia odpowiada dacie złożenia zamówienia w przypadku płatności kartą bankową online.

Jeśli jednego z produktów w Twoim zamówieniu nie ma w magazynie, wyślemy resztę zamówienia.

Artykuł 3: Cena

3.1 – Ogólne

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie, ale zobowiązuje się do stosowania obowiązujących cen, które zostaną Państwu wskazane w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są podane w złotych polskic, zawierają wszystkie podatki i nie obejmują kosztów przetwarzania, przygotowania ani wysyłki.

3.2 – Warunki specyficzne dla produktów sprzedaży

W Okresie Wyprzedaży produkty objęte wyprzedażą można rozpoznać po znaku z napisem „WYPRZEDAŻ” znajdującym się obok ceny.

Artykuł 4: Warunki płatności i bezpieczeństwo

4.1 – Warunki płatności

Możesz zapłacić korzystając z elektronicznych form płatności dostępnych na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com i obsługiwanych przez Płatności24.

4.2 – Bezpieczeństwo

Dane Twojej karty kredytowej są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer) i nigdy nie przechodzą w postaci niezaszyfrowanej przez sieć. Płatność dokonywana jest bezpośrednio do banku. BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. nie ma dostępu do tych danych i nie przechowuje ich na swoich serwerach. Dlatego są one ponownie wymagane przy każdej nowej transakcji na naszej stronie.

4.3 – Klauzula dotycząca zachowania tytułu własności

Produkty pozostają własnością BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. do czasu pełnej zapłaty za zamówienie oraz ich dostawy do klienta. Z chwilą dostawy zamówienia do klienta własność towaru przechodzi na klienta.

4.4 – Zwłoka w płatności

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dostawy lub przyjęcia zamówienia od konsumenta, który nie zapłacił w całości lub częściowo za poprzednie zamówienie lub z którym toczy się spór dotyczący płatności.

Artykuł 5: Warunki i terminy dostaw

5.1 – Ogólne:

Produkty są dostarczane na adres dostawy, który podałeś nam podczas składania zamówienia. W przypadku podania przez Ciebie błędnego adresu, jeśli paczka do nas wróci będziesz musiał pokryć koszty wysłania drugiej przesyłki. Jeśli poprosisz o anulowanie kolejnej dostawy, zostaną Ci zwrócone pieniądze wyłącznie za produkt, ponieważ wysłaliśmy ci go i ponieśliśmy jego koszty transportu.

5.2 – Paczki o wadze poniżej trzydziestu kilogramów:

Koszty przetwarzania, pakowania i dostawy są obliczane zgodnie z dokładną wagą zamówienia i miejscem docelowym jego transportu.

5.3 – Paczki powyżej trzydziestu kilogramów:

Ceny dostawy są podawane podczas składania zamówienia.

5.4 – Czas wysyłki:

Wszystkie ogłoszone terminy liczone są w dniach roboczych.

Podane czasy są średnimi czasami i odpowiadają czasom przetwarzania, przygotowania i wysyłki zamówienia. Biegną od zatwierdzenia zamówienia.

Do tego okresu należy doliczyć czas dostawy przez wybranego przewoźnika.

Standardowy termin dla produktów dostępnych w magazynie: wysyłka w ciągu 24 godzin.

Gdy produktu nie ma w magazynie: wskażemy okres jego dostępności.

5.5 – Terminy dostaw:

Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem wybranego przewoźnika, na adres widniejący w formularzu zamówienia.

Wybór przewoźnika uzależniony jest od wagi, objętości i wartości przesyłek.

Artykuł 6: Obowiązki

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zawartej umowy, spowodowane wystąpieniem wszelkiego rodzaju zdarzeń niezależnych od firmy BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. W szczególności w przypadku działania siły wyższej.

Artykuł 7: Postępowanie z przesyłkami niedostarczonymi przez usługodawcę

Są to przesyłki, które nie zostały dostarczone do odbiorcy końcowego z następujących powodów: nie mieszka pod wskazanym adresem (NMPWA), nieodebrane, odrzucone, uszkodzenia transportowe itp.

7.1 – Zwroty z powodu: nie mieszka pod wskazanym adresem (NMPWA)

Ogólne: są to przesyłki zwracane przez usługodawcę odpowiedzialnego za dostawę pod dopiskiem: Nie mieszka pod wskazanym adresem.

Przetwarzanie zwrotu nie mieszka pod wskazanym adresem (NMPWA):

po otrzymaniu zwróconej przez przewoźnika paczki i zaakceptowaniu jej przez nasz magazyn zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę zamówionych produktu na podany przez Ciebie poprawny adres. Jeśli wcześniej podałeś błędny adres dostawy, będziesz musiał ponieść koszty drugiej przesyłki. Jeśli poprosisz o anulowanie zamówienia, zostanie zwrócona Ci wyłącznie kwota za zakup produktu, ponieważ wysłaliśmy Ci go i ponieśliśmy koszty jego transportu do i spod błędnie podanego przez Ciebie adresu.

7.2 – Zwroty z powodu „nieodebrane”

Ogólne: są to paczki, które nie zostały odebrane przez klientów w wyznaczonym czasie.

Przetwarzanie zwrotu z powodu „nieodebrane”: po otrzymaniu i przyjęciu Twojej paczki przez nasze służby powiadomimy Cię o tym. W zależności od produktów, stanów magazynowych oraz zgodnie z Twoim życzeniem, zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę zamówionego produktu na Twój koszt lub zwrot wartości zamówienia pomniejszony o koszty transportu.

7.3 – Zwroty z powodu „odmowa”

Gdy odmówiłeś odbioru przesyłki w momencie dostawy, po otrzymaniu i zaakceptowaniu przesyłki zwrotnej przez nasz magazyn, dokonany zostanie Ci wyłącznie zwrot pieniędzy za produkt, ponieważ wysłaliśmy go do Ciebie i ponieśliśmy koszty jego przesyłki.

Odrzuciłeś paczkę, ponieważ nosiła wyraźne ślady otwarcia i/lub uszkodzenia:

– Dla produktów ważących mniej niż 30kg:

Jeśli paczka jest uszkodzona, podarta, otwarta… należy bezwzględnie odmówić przyjęcia paczki i skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com

Musisz w szczególności zażądać od kuriera wypełnienia oświadczenia o szkodzie w momencie dostawy przesyłki.

Po otrzymaniu i zaakceptowaniu przesyłki zwrotnej przez nasz magazyn, w zależności od charakteru produktu, dostępnych stanów magazynowych i zgodnie z Twoim życzeniem, zaproponujemy Ci ponowną wysyłkę zamówionego produktu lub wymianę produktu na nowy.

– Dla produktów powyżej 30 kg:

Podczas dostawy, w obecności kierowcy, przed podpisaniem dowodu dostawy, a tym samym przyjęciem przesyłki, należy sprawdzić stan przesyłki i produktu.

W przypadku otwarcia / uszkodzenia opakowania lub produktu należy dokładnie opisać stan opakowania i/lub produktu. (Np.: opakowanie otwarte, uszkodzone, podarte, zatopione … w prawym dolnym rogu, po lewej stronie …).

Należy również potwierdzić te zastrzeżenia przewoźnikowi listem poleconym nie później niż w ciągu 48 godzin roboczych po otrzymaniu przesyłki i wysłać kopię tego listu na adres: BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Emilii Plater 10/47, 00-669 Warszawa, wraz z podaniem numeru listu przewozowego.

W przypadku braku zastrzeżeń towar uważa się za odebrany przez klienta i nie może być on przedmiotem późniejszego sporu. Kupujący będzie musiał zapłacić pełną cenę.

7.4 – Zwroty z powodu „roszczenia”

Ogólne: są to paczki, które nie zostały dostarczone do klienta z powodów: otwarta paczka, ślady wstrząsu, puste paczki itp.

Przetwarzanie zwrotu z powodu reklamacji: po otrzymaniu i przyjęciu paczki przez nasz magazyn, w zależności od charakteru produktu, dostępnych zapasów i zgodnie z Twoim życzeniem, zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę pierwotnie zamówionego produktu lub wymianę na produkt o równoważnych cechach.

Artykuł 8: Prawo do zwrotu

8.1 – Procedura zwrotu i ogólne warunki

W celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej zwrotu, wypełnij formularz zwrotu załączony na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com

Uwaga: Przy odbiorze zwrotu nasz magazyn sprawdzi zgodność zwracanego produktu oraz przyczynę zwrotu.

Zwrot należności zajmuje maksymalnie 14 dni od dotarcia przesyłki zwrotnej do naszego magazynu. Jak tylko to nastąpi, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia.

8.2 – Zwroty z powodu: otrzymany produkt nie jest produktem zamówionym

Warunki zwrotu: masz 7 dni na poinformowanie nas, że otrzymany produkt nie jest produktem zamówionym: błąd referencji, problem z rozmiarem, kolorem, charakterystyką, zupełnie inny produkt… Produkt musi być zwrócony w dobrym stanie i w swoim oryginalne opakowanie, nawet jeśli zostało otwarte, z całą zawartością (akcesoria itp.). W celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej prośby, przypomnij nam o numerze zamówienia i pełnych danych kontaktowych.

Jeśli okaże się, że błąd leży po naszej stronie, zajmiemy się odesłaniem przesyłki na nasz koszt, jeśli bez naszej zgody zwrócisz nam produkt na swój koszt, nie będziemy mogli zwrócić ceny Twoja przesyłka.

Przetwarzanie Twojego zwrotu z powodu błędu referencyjnego: po otrzymaniu i zaakceptowaniu Twojej przesyłki przez nasz magazyn, w zależności od charakteru produktu, dostępnych zapasów i zgodnie z Twoim życzeniem, zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę pierwotnie zamówionego produktu lub produktu z wymiany o równoważnych cechach.

8.3- Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Warunki zwrotu: BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. umożliwia Ci skorzystanie z możliwości zwrot produktu, który Cię nie zadowala, w ciągu 14 dni bez kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu.

Okres ten zaczyna biec od daty doręczenia przesyłki. W związku z tym masz 14 dni na powiadomienie nas o chęci odstąpienia od umowy, aby nasz dział obsługi klienta przypisał Ci numer zwrotu. Należy w tym celu skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com

UWAGA: Wypłata nie będzie akceptowana, jeśli zwracany produkt nie nadaje się do ponownej sprzedaży. Do produktu muszą być dołączone wszystkie akcesoria. W przeciwnym razie produkt zostanie odesłany na Twój koszt.

Przetwarzanie Twojego zwrotu do wypłaty: po otrzymaniu i zaakceptowaniu Twojej paczki przez nasz magazyn, w zależności od charakteru produktu, dostępnych zapasów i zgodnie z Twoim życzeniem, zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę produktu o tej samej wartości.

W przeciwnym razie BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za produkt w ciągu maksymalnie 14 dni, w zależności od zastosowanej metody płatności, pomniejszonej o koszty wysyłki.

8.4 – Zwroty wadliwego produktu:

Warunki aplikacji: od otrzymania przesyłki masz 14 dni na powiadomienie nas o otrzymaniu wadliwego produktu. Prosząc o zwrot, ważne jest, aby jak najlepiej opisać problem z produktem.

Wykluczenia:

1. Produkty, które nie uzasadniają udowodnionej wady po zdiagnozowaniu przez nasze służby

2. Wada wynikająca z niewłaściwego użytkowania produktu

3. Uszkodzenia lub wady, które można przypisać przyczynom pochodzenia zewnętrznego

4. Produkty zwracane bez umowy zwrotu i niespełniające warunków zwrotu podanych w e-mailu z numerem umowy zwrotu.

Przetwarzanie zwrotu wadliwego produktu po rozpakowaniu lub w ciągu 10 dni:

Nie wysyłaj paczki bez skontaktowania się z nami, nie otrzymasz zwrotu kosztów wysyłki. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu przesyłki przez nasz magazyn, w zależności od charakteru produktu, dostępnych stanów magazynowych i zgodnie z Twoim życzeniem, zaproponujemy Ci ponowną wysyłkę produktu zamiennego o równoważnej wartości.

Przetwarzanie zwrotu wadliwego produktu po 10 dniach od otrzymania:

Pokrywasz koszty zwrotu do serwisu posprzedażowego, ponowna wysyłka naprawionego lub wymienionego produktu odbywa się na Twój koszt. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu Twojej paczki przez nasz magazyn, w zależności od charakteru produktu i diagnozy obsługi posprzedażowej, dostępnych stanów magazynowych i zgodnie z Twoim życzeniem, zaproponujemy Ci ponowną wysyłkę produktu zastępczego o równoważnej wartości. Uwaga: Nie zwracamy kosztów przesyłki, w razie potrzeby (awaria przy rozpakowywaniu lub awaria w ciągu 10 dni), po tym okresie działamy na zasadzie podziału kosztów, zwrot należy do Ciebie. -przesyłka jest na nasz koszt.

8.5 – Procedura zwrotu produktu

Przed zwrotem produktu należy powiadomić dział obsługi klienta BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com

Artykuł 9: Przetwarzanie danych osobowych

Ponieważ podane przez Ciebie informacje są niezbędne do realizacji i realizacji zamówień, a także do wystawiania faktur i umów gwarancyjnych, ich brak skutkuje anulowaniem zamówienia. Rejestrując się w Witrynie, zgadzasz się na podanie nam swoich danych osobowych. Przekazywanie fałszywych informacji jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. W ten sposób upoważniasz BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które Cię dotyczą. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. jest wyłącznym właścicielem Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz zwrócić się do BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. z prośbą o sprawdzenie, jakie informacje o Tobie przechowuje, sprzeciwić się ich przetwarzaniu, poprosić o ich modyfikację lub usunięcie, kontaktując się z naszą obsługą klienta poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com

Informujemy ponadto, że w plikach cookie zapisywane są pewne informacje, które jest przechowywany w pamięci Twojego dysku twardego. Informacje te służą do generowania statystyk oglądalności Witryny i oferowania produktów zgodnie z artykułami, które już wybrałeś podczas poprzednich wizyt.

Po wejściu na stronę http://www.hyundaipower-pl.com zobaczysz komunikat ostrzegawczy i zostaniesz zapytany czy chcesz zaakceptować pliki cookie. Te pliki cookie nie zawierają poufnych informacji o Tobie.

Artykuł 10: Modyfikacje i przerwy w świadczeniu usług

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany lub czasowego przerwania wszystkich lub części tych usług z przyczyn technicznych lub zgodności bez wcześniejszego powiadomienia konsumenta.

Artykuł 11: Własność intelektualna

Wszystkie elementy witryny zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, w tym technologia podstawowa, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub patentami. Są one wyłączną własnością firmy BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O.

Artykuł 12: Prawo właściwe – Spory

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Językiem niniejszej umowy jest polski. W przypadku sporu wyłączną jurysdykcję mają sądy polskie.

Artykuł 13: Dane firmy

Dane właściciela witryny:

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O

ul. Emilii Plater 10/47, 00-669 Warszawa,

NIP 7011001596, REGON 387360879

Artykuł 14: Niezależność klauzul

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia zachowają całą swoją moc i zakres.

Zaktualizowano warunki sprzedaży 13 grudnia 2021r.