Warunki gwarancji Builder Systems

Wszystkie narzędzia i produkty sprzedawane na naszej stronie są nowe i objęte 2-letnią gwarancją na części i robociznę, licząc od daty zakupu wskazanej na fakturze, zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

 

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór produktów, ich konserwację i użytkowanie.

 

Gwarancja w przypadku niezgodności produktu.

W przypadku otrzymania przez Klienta w dniu nabycia towaru niezgodnego z tym zamawianym lub wadliwego, ma on prawo skorzystać z prawnej gwarancji zgodności w ciągu 2 lat od dostarczenia towaru.

 

Konsument może wybrać pomiędzy naprawą a wymianą towaru. Builder Systems zastrzega sobie prawo wybrania innego sposobu niż ten wybrany przez Klienta, jeżeli wybór Klienta skutkuje niewspółmiernymi kosztami po stronie Builder Systems.

Konsument jest zwolniony z obowiązku przedstawienia dowodu istnienia niezgodności towaru w ciągu 24 miesięcy od daty dostawy towaru.

 

Gwarancja w przypadku awarii produktu.

W przypadku awarii w początkowym okresie gwarancyjnym, naprawy będą przeprowadzane przez naszą sieć obsługi posprzedażnej SWAP.

 

Gwarancja obejmuje wymianę wadliwych części oraz koszty robocizny. Koszty zwrotu pozostają w gestii klienta. Gwarancja obowiązuje tylko pod warunkiem, że sprzedane nowe urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostało zaprojektowane.

 

Celem niniejszej umowy gwarancyjnej jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń, które uległy awarii wewnętrznej (elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej).

 

Jak skorzystać z gwarancji?

Aby skorzystać z gwarancji w przypadku udowodnionej awarii, należy zachować i przedstawić fakturę zakupu produktu, jako dowód zakupu.

 

Ponadto, przejęcie odpowiedzialności za gwarancję rozpoczynającą się w dniu odbioru produktu, dokument dostawy musi być bezwzględnie zachowany przez klienta jako dowód.

 

W przeciwnym razie gwarancja rozpocznie się w dniu wystawienia faktury na produkt. Wygaśnie z końcem okresu określonego dla produktu objętego postępowaniem.

 

 

 

 

Gwarancja na generatory przemysłowe.

 

Ograniczenia gwarancji

Okres gwarancji jest ograniczony do:

·       24 miesięcy do użytku okazjonalnego (osoby indywidualne). 12 miesięcy do użytku profesjonalnego, z wyjątkiem wypożyczalni, więc gwarancja jest ograniczona do 6 miesięcy.

·       6 miesięcy gwarancji na: avr, akumulatory, moduły inwerterów, alternatory (są to części, które mogą ulec znacznemu uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania takiego jak np. ciągłe przeciążenia (avr, inwerter, alternatory) długie połączenia bez użycia (baterie). Polecamy uważne zapoznanie się z  instrukcją aby uniknąć problemów związanych z użytkowaniem.

 

Części zamienne objęte są 3 miesięczną gwarancją.

W ramach serwisu posprzedażowego Hyundai koszty wysyłki części ponosi klient.

W ramach gwarancji wysłanie wymienionej części będzie bezpłatne.

Jeśli gwarancja nie zostanie zaakceptowana przez serwis posprzedażowy SWAP, koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.

Z gwarancji wyłączone są: koszty robocizny, transportu i opakowania, za które odpowiada klient.

 

W sprawach dotyczących gwarancji, problemu technicznego lub awarii

prosimy o kontakt z naszym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym SWAP:

 

Grupa Jackonet

Ul. Mazowiecka 151, Stara Niedziałka

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Infolinia+48 221 230 230 

Mail swap@jackonet.pl

 

Infolinia czynna w dniach:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8.00 – 18.00

Sobota w godzinach 8.00 - 13.00