Zasady i warunki

Artykuł 1: Obszary zastosowania i zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży 

ogólne warunki sprzedaży regulują relacje pomiędzy spółką BUILDER
SYSTEMS SP. Z O.O. o kapitale zakładowym 5.000 złotych, której siedziba
znajduje się przy ul. Emilii Plater 10/47, 00-669 Warszawa, NIP
7011001596, REGON 387360879 a klientami pragnącymi złożyć zamówienie na stronie
http://www.hyundaipower-pl.com Dotyczą one wszystkich zamówień
składanych na stronie http://www.hyundaipower-pl.com BUILDER SYSTEMS SP.
Z O.O. zastrzega sobie prawo do dostosowania lub modyfikacji
niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. W przypadku
modyfikacji, do każdego zamówienia będą miały zastosowanie ogólne
warunki sprzedaży obowiązujące w dniu złożenia zamówienia. Klient w
momencie składania zamówienia oświadcza, że przeczytał i przestrzegał
poniższych ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 2: Dostępność produktu
Nasze oferty produktów i ceny obowiązują tak długo, jak są wyświetlane na stronie internetowej i do wyczerpania zapasów. Po otrzymaniu zamówienia sprawdzamy dostępność zamówionego produktu (ów). W przypadku niedostępności zobowiązujemy się w ciągu 30 dni od zatwierdzenia zamówienia dostarczyć Państwu zamówiony produkt lub zaoferować podobny produkt w podobnej cenie lub zapraszamy do wyboru innego wyprodukowanego na Strona internetowa. Data weryfikacji zamówienia odpowiada dacie złożenia zamówienia w przypadku płatności online kartą bankową. Jeśli jednego z produktów w Twoim zamówieniu nie ma w magazynie, wyślemy resztę zamówienia.Artykuł 3: Cena

3.1 – Ogólne

BUILDER
SYSTEMS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w
dowolnym momencie, ale zobowiązuje się do stosowania obowiązujących cen,
które zostaną Państwu wskazane w momencie składania zamówienia.
Wszystkie podane ceny są podane w złotych polskic, zawierają wszystkie
podatki i nie obejmują kosztów przetwarzania, przygotowania ani wysyłki.

3.2 – Warunki specyficzne dla produktów sprzedaży

W Okresie Wyprzedaży produkty objęte wyprzedażą można rozpoznać po znaku z napisem „WYPRZEDAŻ” znajdującym się obok ceny.

Artykuł 4: Warunki płatności i bezpieczeństwo

4.1 – Warunki płatności

Możesz zapłacić korzystając z elektronicznych form płatności dostępnych na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com i obsługiwanych przez Płatności24.

4.2 – Bezpieczeństwo

Dane
Twojej karty kredytowej są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL (Secure
Socket Layer) i nigdy nie przechodzą w postaci niezaszyfrowanej przez
sieć. Płatność dokonywana jest bezpośrednio do banku. BUILDER SYSTEMS
SP. Z O.O. nie ma dostępu do tych danych i nie przechowuje ich na swoich
serwerach. Dlatego są one ponownie wymagane przy każdej nowej
transakcji na naszej stronie.

4.3 – Klauzula dotycząca zachowania tytułu własności

Produkty
pozostają własnością BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. do czasu pełnej zapłaty
za zamówienie oraz ich dostawy do klienta. Z chwilą dostawy zamówienia
do klienta własność towaru przechodzi na klienta.

4.4 – Zwłoka w płatności

BUILDER
SYSTEMS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dostawy
lub przyjęcia zamówienia od konsumenta, który nie zapłacił w całości lub
częściowo za poprzednie zamówienie lub z którym toczy się spór
dotyczący płatności.


Artykuł 5: Warunki i terminy dostaw

5.1 – Ogólne:

Produkty
są dostarczane na adres dostawy, który podałeś nam podczas składania
zamówienia. W przypadku podania przez Ciebie błędnego adresu, jeśli
paczka do nas wróci będziesz musiał pokryć koszty wysłania drugiej
przesyłki. Jeśli poprosisz o anulowanie kolejnej dostawy, zostaną Ci
zwrócone pieniądze wyłącznie za produkt, ponieważ wysłaliśmy ci go i
ponieśliśmy jego koszty transportu.

5.2 – Paczki o wadze poniżej trzydziestu kilogramów:

Koszty przetwarzania, pakowania i dostawy są obliczane zgodnie z dokładną wagą zamówienia i miejscem docelowym jego transportu.

5.3 – Paczki powyżej trzydziestu kilogramów:

Ceny dostawy są podawane podczas składania zamówienia.

5.4 – Czas wysyłki:

Wszystkie ogłoszone terminy liczone są w dniach roboczych.

Podane
czasy są średnimi czasami i odpowiadają czasom przetwarzania,
przygotowania i wysyłki zamówienia. Biegną od zatwierdzenia zamówienia.

Do tego okresu należy doliczyć czas dostawy przez wybranego przewoźnika.

Standardowy termin dla produktów dostępnych w magazynie: wysyłka w ciągu 24 godzin.

Gdy produktu nie ma w magazynie: wskażemy okres jego dostępności.

5.5 – Terminy dostaw:

Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem wybranego przewoźnika, na adres widniejący w formularzu zamówienia.

Wybór przewoźnika uzależniony jest od wagi, objętości i wartości przesyłek.


Artykuł 6: Obowiązki

BUILDER
SYSTEMS SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie
zawartej umowy, spowodowane wystąpieniem wszelkiego rodzaju zdarzeń
niezależnych od firmy BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. W szczególności w
przypadku działania siły wyższej.

Artykuł 7: Postępowanie z przesyłkami niedostarczonymi przez usługodawcę


to przesyłki, które nie zostały dostarczone do odbiorcy końcowego z
następujących powodów: nie mieszka pod wskazanym adresem (NMPWA),
nieodebrane, odrzucone, uszkodzenia transportowe itp.

7.1 – Zwroty z powodu: nie mieszka pod wskazanym adresem (NMPWA)

Ogólne: są to przesyłki zwracane przez usługodawcę odpowiedzialnego za dostawę pod dopiskiem: Nie mieszka pod wskazanym adresem.

Przetwarzanie zwrotu nie mieszka pod wskazanym adresem (NMPWA):

po
otrzymaniu zwróconej przez przewoźnika paczki i zaakceptowaniu jej
przez nasz magazyn zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę zamówionych produktu
na podany przez Ciebie poprawny adres. Jeśli wcześniej podałeś błędny
adres dostawy, będziesz musiał ponieść koszty drugiej przesyłki. Jeśli
poprosisz o anulowanie zamówienia, zostanie zwrócona Ci wyłącznie kwota
za zakup produktu, ponieważ wysłaliśmy Ci go i ponieśliśmy koszty jego
transportu do i spod błędnie podanego przez Ciebie adresu.

7.2 – Zwroty z powodu „nieodebrane”

Ogólne: są to paczki, które nie zostały odebrane przez klientów w wyznaczonym czasie.

Przetwarzanie
zwrotu z powodu „nieodebrane”: po otrzymaniu i przyjęciu Twojej paczki
przez nasze służby powiadomimy Cię o tym. W zależności od produktów,
stanów magazynowych oraz zgodnie z Twoim życzeniem, zaoferujemy Ci
ponowną wysyłkę zamówionego produktu na Twój koszt lub zwrot wartości
zamówienia pomniejszony o koszty transportu.

7.3 – Zwroty z powodu „odmowa”

Gdy
odmówiłeś odbioru przesyłki w momencie dostawy, po otrzymaniu i
zaakceptowaniu przesyłki zwrotnej przez nasz magazyn, dokonany zostanie
Ci wyłącznie zwrot pieniędzy za produkt, ponieważ wysłaliśmy go do
Ciebie i ponieśliśmy koszty jego przesyłki.

Odrzuciłeś paczkę, ponieważ nosiła wyraźne ślady otwarcia i/lub uszkodzenia:

– Dla produktów ważących mniej niż 30kg:

Jeśli
paczka jest uszkodzona, podarta, otwarta… należy bezwzględnie odmówić
przyjęcia paczki i skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy
dostępny na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com

Musisz w szczególności zażądać od kuriera wypełnienia oświadczenia o szkodzie w momencie dostawy przesyłki.

Po
otrzymaniu i zaakceptowaniu przesyłki zwrotnej przez nasz magazyn, w
zależności od charakteru produktu, dostępnych stanów magazynowych i
zgodnie z Twoim życzeniem, zaproponujemy Ci ponowną wysyłkę zamówionego
produktu lub wymianę produktu na nowy.

– Dla produktów powyżej 30 kg:

Podczas
dostawy, w obecności kierowcy, przed podpisaniem dowodu dostawy, a tym
samym przyjęciem przesyłki, należy sprawdzić stan przesyłki i produktu.

W
przypadku otwarcia / uszkodzenia opakowania lub produktu należy
dokładnie opisać stan opakowania i/lub produktu. (Np.: opakowanie
otwarte, uszkodzone, podarte, zatopione … w prawym dolnym rogu, po lewej
stronie …).

Należy
również potwierdzić te zastrzeżenia przewoźnikowi listem poleconym nie
później niż w ciągu 48 godzin roboczych po otrzymaniu przesyłki i wysłać
kopię tego listu na adres: BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. ul. Emilii Plater
10/47, 00-669 Warszawa, wraz z podaniem numeru listu przewozowego.

W
przypadku braku zastrzeżeń towar uważa się za odebrany przez klienta i
nie może być on przedmiotem późniejszego sporu. Kupujący będzie musiał
zapłacić pełną cenę.

7.4 – Zwroty z powodu „roszczenia”

Ogólne: są to paczki, które nie zostały dostarczone do klienta z powodów: otwarta paczka, ślady wstrząsu, puste paczki itp.

Przetwarzanie
zwrotu z powodu reklamacji: po otrzymaniu i przyjęciu paczki przez nasz
magazyn, w zależności od charakteru produktu, dostępnych zapasów i
zgodnie z Twoim życzeniem, zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę pierwotnie
zamówionego produktu lub wymianę na produkt o równoważnych cechach.

Artykuł 8: Prawo do zwrotu


8.1 – Procedura zwrotu i ogólne warunki

W celu prawidłowego rozpatrzenia Twojej zwrotu, wypełnij formularz zwrotu załączony na naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com

Uwaga: Przy odbiorze zwrotu nasz magazyn sprawdzi zgodność zwracanego produktu oraz przyczynę zwrotu.

Zwrot
należności zajmuje maksymalnie 14 dni od dotarcia przesyłki zwrotnej do
naszego magazynu. Jak tylko to nastąpi, otrzymasz od nas wiadomość
e-mail z potwierdzeniem.

Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia.

8.2 – Zwroty z powodu: otrzymany produkt nie jest produktem zamówionym

Warunki
zwrotu: masz 7 dni na poinformowanie nas, że otrzymany produkt nie jest
produktem zamówionym: błąd referencji, problem z rozmiarem, kolorem,
charakterystyką, zupełnie inny produkt… Produkt musi być zwrócony w
dobrym stanie i w swoim oryginalne opakowanie, nawet jeśli zostało
otwarte, z całą zawartością (akcesoria itp.). W celu prawidłowego
rozpatrzenia Twojej prośby, przypomnij nam o numerze zamówienia i
pełnych danych kontaktowych.

Jeśli
okaże się, że błąd leży po naszej stronie, zajmiemy się odesłaniem
przesyłki na nasz koszt, jeśli bez naszej zgody zwrócisz nam produkt na
swój koszt, nie będziemy mogli zwrócić ceny Twoja przesyłka.

Przetwarzanie
Twojego zwrotu z powodu błędu referencyjnego: po otrzymaniu i
zaakceptowaniu Twojej przesyłki przez nasz magazyn, w zależności od
charakteru produktu, dostępnych zapasów i zgodnie z Twoim życzeniem,
zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę pierwotnie zamówionego produktu lub
produktu z wymiany o równoważnych cechach.

8.3- Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

Warunki
zwrotu: BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. umożliwia Ci skorzystanie z
możliwości zwrot produktu, który Cię nie zadowala, w ciągu 14 dni bez
kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu.

Okres
ten zaczyna biec od daty doręczenia przesyłki. W związku z tym masz 14
dni na powiadomienie nas o chęci odstąpienia od umowy, aby nasz dział
obsługi klienta przypisał Ci numer zwrotu. Należy w tym celu
skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej
stronie http://www.hyundaipower-pl.com

UWAGA:
Wypłata nie będzie akceptowana, jeśli zwracany produkt nie nadaje się
do ponownej sprzedaży. Do produktu muszą być dołączone wszystkie
akcesoria. W przeciwnym razie produkt zostanie odesłany na Twój koszt.

Przetwarzanie
Twojego zwrotu do wypłaty: po otrzymaniu i zaakceptowaniu Twojej paczki
przez nasz magazyn, w zależności od charakteru produktu, dostępnych
zapasów i zgodnie z Twoim życzeniem, zaoferujemy Ci ponowną wysyłkę
produktu o tej samej wartości.

W
przeciwnym razie BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. zobowiązuje się do zwrotu
pieniędzy za produkt w ciągu maksymalnie 14 dni, w zależności od
zastosowanej metody płatności, pomniejszonej o koszty wysyłki.

8.4 – Zwroty wadliwego produktu:

Warunki
aplikacji: od otrzymania przesyłki masz 14 dni na powiadomienie nas o
otrzymaniu wadliwego produktu. Prosząc o zwrot, ważne jest, aby jak
najlepiej opisać problem z produktem.

Wykluczenia:

1. Produkty, które nie uzasadniają udowodnionej wady po zdiagnozowaniu przez nasze służby

2. Wada wynikająca z niewłaściwego użytkowania produktu

3. Uszkodzenia lub wady, które można przypisać przyczynom pochodzenia zewnętrznego

4. Produkty zwracane bez umowy zwrotu i niespełniające warunków zwrotu podanych w e-mailu z numerem umowy zwrotu.

Przetwarzanie zwrotu wadliwego produktu po rozpakowaniu lub w ciągu 10 dni:

Nie
wysyłaj paczki bez skontaktowania się z nami, nie otrzymasz zwrotu
kosztów wysyłki. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu przesyłki przez nasz
magazyn, w zależności od charakteru produktu, dostępnych stanów
magazynowych i zgodnie z Twoim życzeniem, zaproponujemy Ci ponowną
wysyłkę produktu zamiennego o równoważnej wartości.

Przetwarzanie zwrotu wadliwego produktu po 10 dniach od otrzymania:

Pokrywasz
koszty zwrotu do serwisu posprzedażowego, ponowna wysyłka naprawionego
lub wymienionego produktu odbywa się na Twój koszt. Po otrzymaniu i
zaakceptowaniu Twojej paczki przez nasz magazyn, w zależności od
charakteru produktu i diagnozy obsługi posprzedażowej, dostępnych stanów
magazynowych i zgodnie z Twoim życzeniem, zaproponujemy Ci ponowną
wysyłkę produktu zastępczego o równoważnej wartości. Uwaga: Nie zwracamy
kosztów przesyłki, w razie potrzeby (awaria przy rozpakowywaniu lub
awaria w ciągu 10 dni), po tym okresie działamy na zasadzie podziału
kosztów, zwrot należy do Ciebie. -przesyłka jest na nasz koszt.

8.5 – Procedura zwrotu produktu

Przed
zwrotem produktu należy powiadomić dział obsługi klienta BUILDER
SYSTEMS SP. Z O.O. poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej
stronie http://www.hyundaipower-pl.com


Artykuł 9: Przetwarzanie danych osobowych

Ponieważ
podane przez Ciebie informacje są niezbędne do realizacji i realizacji
zamówień, a także do wystawiania faktur i umów gwarancyjnych, ich brak
skutkuje anulowaniem zamówienia. Rejestrując się w Witrynie, zgadzasz
się na podanie nam swoich danych osobowych. Przekazywanie fałszywych
informacji jest sprzeczne z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. W
ten sposób upoważniasz BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. do gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania informacji, które Cię dotyczą. Zgodnie z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych BUILDER
SYSTEMS SP. Z O.O. jest wyłącznym właścicielem Twoich danych osobowych. W
każdej chwili możesz zwrócić się do BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O. z prośbą
o sprawdzenie, jakie informacje o Tobie przechowuje, sprzeciwić się ich
przetwarzaniu, poprosić o ich modyfikację lub usunięcie, kontaktując
się z naszą obsługą klienta poprzez formularz kontaktowy dostępny na
naszej stronie http://www.hyundaipower-pl.com

Informujemy
ponadto, że w plikach cookie zapisywane są pewne informacje, które jest
przechowywany w pamięci Twojego dysku twardego. Informacje te służą do
generowania statystyk oglądalności Witryny i oferowania produktów
zgodnie z artykułami, które już wybrałeś podczas poprzednich wizyt.

Po wejściu na stronę http://www.hyundaipower-pl.com zobaczysz
komunikat ostrzegawczy i zostaniesz zapytany czy chcesz zaakceptować
pliki cookie. Te pliki cookie nie zawierają poufnych informacji o Tobie.


Artykuł 10: Modyfikacje i przerwy w świadczeniu usług

BUILDER
SYSTEMS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany lub czasowego
przerwania wszystkich lub części tych usług z przyczyn technicznych lub
zgodności bez wcześniejszego powiadomienia konsumenta.

Artykuł 11: Własność intelektualna

Wszystkie
elementy witryny zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, w tym technologia
podstawowa, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub
patentami. Są one wyłączną własnością firmy BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O.

Artykuł 12: Prawo właściwe – Spory

Niniejsza
umowa podlega prawu polskiemu. Językiem niniejszej umowy jest polski. W
przypadku sporu wyłączną jurysdykcję mają sądy polskie.

Artykuł 13: Dane firmy

Dane właściciela witryny:

BUILDER SYSTEMS SP. Z O.O

ul. Emilii Plater 10/47, 00-669 Warszawa,

NIP 7011001596, REGON 387360879

Artykuł 14: Niezależność klauzul

Jeżeli
jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży
zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia zachowają całą
swoją moc i zakres.

Zaktualizowano warunki sprzedaży 13 grudnia 2021r.